RUŽOMBEROK (20. novembra 2008) – Informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti, presvedčiť o jej význame, nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré prinášajú hospodársky a spoločenský pokrok sú ciele Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V dňoch od 24. do 28. novembra sa doň zapojí aj Katolícka univerzita v Ružomberku (KU), ktorá na svojich štyroch fakultách pripravila niekoľko prednášok spojených s diskusnými fórami, tvorivými dielňami a inými vedeckými aktivitami. Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi, ktorí sú významnými predstaviteľmi akademickej sféry, podnikateľského a bankového sektora a mediálnymi partnermi. Týždeň vedy a techniky je organizovaný každoročne v nadväznosti na Európsky týždeň vedy a techniky, ktorý vo všetkých členských krajinách Európskej únie vyhlasuje Európska komisia. Hlavnou témou týždňa venovaného vede a technike sú tento rok perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015.