uchadzaciKatolícka univerzita má štyri fakulty - Pedagogickú, Filozofickú, Teologickú a Fakultu zdravotníctva. Ak máš záujem o štúdium niektorého odboru na Katolíckej univerzite v Ružomberku, aktuálne informácie nájdeš na webstránke príslušnej fakulty v položke "Uchádzači o štúdium".