RUŽOMBEROK (14. októbra 2009) – Čestným doktorátom za zásluhy o pokrok a šírenie kresťanských ideálov, ktoré vyvolali celosvetový ohlas, ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) politológa a filozofa, profesora Michaela Novaka. Titul doctor honoris causa mu udelila v stredu 14. októbra počas zhromaždenia akademickej obce a zasadnutia Vedeckej rady KU v Sieni rektorov rektorátu KU. Rektor univerzity prof. Tadeusz Zasępa uviedol, že profesor Novak patrí medzi uznávané osobnosti vo svete so silným vzťahom k Slovensku, z ktorého pochádzajú jeho predkovia. "Dosvedčujú to aj jeho skutky v prospech našej krajiny a univerzity," podotkol rektor. Ako ďalej uviedol, KU si všíma a so záujmom vníma osobnosti, ktoré šíria kresťanské ideály v spoločnosti. „Bola doba, ktorá je už, našťastie, za nami, kedy sme nemohli pozvať a ukázať Slovensku takéto významné osobnosti. Tešíme sa spoločne s Michaelom Novakom, že dnes k nám prišiel, je to pre nás veľká česť.“

phoca_thumb_l_T2.sk_053Profesor Novak vo svojom príhovore k akademickej obci spomínal na príbeh vysídlenia jeho predkov zo Slovenska do Ameriky. „To, že som sa narodil  medzi dvoma kultúrami je pre mňa veľký dar – poučil som sa aj zo slovenskej i americkej skúsenosti. Obe krajiny majú bohatú kultúru a tradície nevyčísliteľnej hodnoty. A okrem toho sú celkom zlučiteľné. Slováci nemali s adaptáciou v Amerike vážnejšie problémy. Američania, ktorých poznám,  zistili, že je pre nich veľmi ľahké cítiť sa na Slovensku ako doma, tešiť sa z pôvabov Tatier a pochopiť každodenný život (zvlášť svadby) na dedinách, kde tkvie dodnes veľká sila Slovenskej kultúry a cti,“ povedal. Čestný titul doctor honoris causa KU je podľa jeho slov významným ocenením aj preto, že sa cíti byť zviazaný so Slovenskom a Slovákmi. „Moji starí rodičia neštudovali na univerzitách. A ani moji rodičia. Ale všetci moji bratia a sestry áno a aj všetky ich deti. Som nesmierne šťastný, že som prijal túto poctu dnes na Slovensku. Budem ju veľmi opatrovať.“

Michael Novak sa narodil v marci 1933 v Johnstowne v Pennsylvanii v USA. Graduoval na Stonehill College v roku 1956 a o dva roky neskôr na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V teologických štúdiách pokračoval na Katolíckej univerzite, v roku 1966 získal vzdelanie v histórii a filozofii náboženstva na Harvardovej univerzite, kde neskôr pôsobil. V rokoch 1965-1968 pracoval ako Assistant Professor of Humanities na Stanfordskej univerzite, neskôr prednášal na Experimental College at SUNY Old Westbury. V rokoch 1973-1974 vytvoril nový študijný program pre Rockefeller Foundation. V roku 1976 sa stal riadnym profesorom a zároveň pracoval ako Ledden-Watson Distinguished Professor of Religion na Syracuse University. V súčasnosti okrem iného pôsobí na American Enterprise Institute vo Washingtone ako Director of Social and Political Studies.

phoca_thumb_l_T2.sk_064Profesor Novak zastával rôzne významné politické funkcie, bol ambasádorom U. S. Delegation to the UN Human Rights Commission in Geneva, vedúci U. S. Delegation to the Conference on Security and Cooperation in Europe. Je nositeľom mnohých vyznamenaní za vedecké aktivity, za publikáciu The Spirit of Democratic Capitalism mu cenu odovzdávala Margaret Thatcher, za vedecký progres v skúmaní náboženstva obdržal v roku 1994 prestížnu Templetonovu cenu. Medailou T. G. Masaryka ocenil jeho prácu prezident Českej republiky Václav Havel, na Slovensku si z rúk prezidenta prevzal vyznamenanie - Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.

phoca_thumb_l_T2.sk_090Novak vo svojich knihách a prednáškach priekopníckym spôsobom analyzoval dôležité a pálčivé problémy našich čias. Ide najmä o otázky demokracie a jej vzťahov ku ekonomike, etike, viere a cirkvi. Svojimi názormi a postojmi dlhodobo ovplyvňuje vzdelancov na Slovensku a aj na KU. Významným počinom sú napríklad letné inštitúty The Slovak Seminar on the Free Society vedené Michaelom Novakom. Náplňou seminára bolo napríklad poznávanie troch pilierov slobodnej spoločnosti - politického, ekonomického a morálno-kultúrneho systému - v sociálnej náuke Svätého Otca Jána Pavla II., v encyklike Centesimus annus, ako aj v základných amerických dielach o demokracii - v Listoch federalistov, v diele Alexisa de Tocquevill a iných. Viaceré ročníky sa uskutočnili na Spišskej Kapitule. Novakove diela boli publikované v mnohých jazykoch. Jeho kniha Duch demokratického kapitalizmu bola tajne publikovaná v Poľsku v roku 1984 a mnohí ju považujú za jednu z kníh, ktoré zmenili svet. Recenzie a eseje boli publikované vo významných amerických a svetových časopisoch, založil a editoval časopisy (This World, Crisis, First Things).

K jeho zásluhám patri aj iniciatíva a pomer pri vzniku, rozvoji duchovno-vzdelávacieho projektu mladej slovenskej katolíckej inteligencie Spoločenstva Ladislava Hanusa so sídlom v Bratislave. „Veríme, že udelenie čestného titulu doctor honoris causa okrem ocenenia života a diela profesora Novaka prinesie nové formy spolupráce medzi univerzitou a inštitúciami, v ktorých pôsobí a otvorí tak pracovníkom, študentom nové inštitucionálne možnosti odborného a graduačného rastu na Slovensku a v USA,“ dodal rektor KU.

pdf2Príhovor prof. Michaela Novaka počas slávnosti odovzdávania čestného titulu doctor honoris causa na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Fotogaléria zo slávnosti udelenia čestného doktorátu KU prof. Michaelovi Novakovi.

Autor snímok: Anton Kulan (www.t2.sk)