RÍM (18. mája 2010) - Príslušnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) k svetovej Cirkvi a jej meno jej otvárajú dvere k 1 300 katolíckym univerzitám po celom svete. Svojím nasadením a kvalitou by mali všetci, ktorí univerzitu tvoria - teda pedagógovia, študenti, zamestnanci ju dennodenne obohacovať a povznášať. Počas bohoslužby v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore to v utorok 18. mája pre účastníkov ďakovnej púte KU v Ríme uviedol Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

"Pod tým menom ste jediná univerzita na Slovensku, ktorá môže zviditeľniť našu vlasť v tejto celosvetovej rodine, a to vďaka katolíckej orientácii, ktorú vám dáva viera. Chráňte si toto privilégium!" pripomenul kardinál Tomko. Dodal, že na Slovensku je stále potrebné mať kresťanské presvedčenie najmä v životných otázkach a vedieť ho aj uplatniť v dialógu s modernými vedami tak prírodnými ako aj humánnymi, ktoré nastoľujú nové zložité otázky. Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva práve KU. "Isteže katolícka univerzita musí byť ponajprv univerzitou a zachovať si všetky známky kvalitného vysokoškolského vyučovania a bádania tak vo výbere a príprave profesorov, ako aj pri zachovaní primeranej úrovne. Práve mladá univerzita musí rásť predovšetkým na kvalite profesorov aj poslucháčov, nízkou úrovňou sa nič nezíska."

Na záver bohoslužby rektor KU prof. Tadeusz Zasępa odovzdal kardinálovi Jozefovi Tomkovi list, v ktorom mu poďakoval za jeho priazeň k univerzite, za slávenie svätej omše a povzbudzujúce slová pre učiteľov, zamestnancov, študentov a priateľov univerzity.

Bohoslužba a stretnutie s kardinálom Jozefom Tomkom sa v Ríme uskutočnilo ako súčasť ďakovnej púte, ktorej sa v týždni od 17. do 21. mája zúčastňujú pedagógovia, študenti a priatelia KU. Jej cieľom je na miestach, ktoré majú pre kresťanov zvlášť veľký význam, poďakovať Bohu za vznik a doterajšiu desaťročnú činnosť KU a vyprosiť pre ňu ďalšie dobrá. Ústrednou časťou programu je generálna audiencia u pápeža Benedikta XVI., ktorý v stredu 19. mája príjme pútnikov a udelí im požehnanie.