DSC_0141RUŽOMBEROK (31. mája 2011) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v zastúpení jej rektora prof. Tadeusza Zasępu podpísala zmluvu s víťazom verejného obstarávania na výber staviteľa novej Univerzitnej knižnice KU spoločnosťou Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. z Bratislavy. Stavebné práce sa podľa harmonogramu začínajú 1. júna 2011 a potrvajú do konca septembra 2012. Vyžiadajú si približne 8, 4 mil. EUR, čo je suma z víťaznej ponuky z verejného obstarávania. Podpis zmluvy odsúhlasovala aj Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy (ASFEU), keďže časť prác bude financovaná aj zo štrukturálnych fondov EÚ.

DSC_0136Predbežné oznámenie o výstavbe Univerzitnej knižnice KU bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu verejného obstarávania už v decembri 2010, oznámenie bolo zverejnené vo vestníkoch 25. januára 2011. Vo verejnej súťaži na zhotoviteľa mohli záujemcovia doručiť svoje ponuky do 9. marca 2011. Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky si vybralo 29 stavebných firiem alebo konzorcií, cenovú ponuku predložilo 16 z nich. Otváranie cenových ponúk sa v prítomnosti účastníkov verejnej súťaže uskutočnilo na rektoráte KU dňa 10. marca 2011. Stavba knižnice bude financovaná z viacerých zdrojov, napr. z vlastných prostriedkov univerzity, ale aj z nenávratného finančného príspevku EÚ v operačnom programe EÚ Výskum a Vývoj prostredníctvom projektu s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU. Už 4. mája 2010 bola podpísaná zmluva s ASFEU na podporu realizácie tohto  projektu vo výške 5, 6 mil. EUR.

Staviteľ Univerzitnej knižnice KU, spoločnosť Swietelsky-Slovakia je súčasťou jedného z najväčších rakúskych stavebných koncernov. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí od roku 1990 a jej činnosť je zameraná na poskytovanie komplexných stavebných služieb, hlavne v odbore dopravných a inžinierskych stavieb a všetkých odvetviach pozemného staviteľstva. Firmu založil v roku 1936 v Rakúsku Dipl. Ing. Hellmuth Swietelsky. Momentálne spoločnosť zamestnáva spoločne so svojimi dcérskymi firmami viac ako 6 000 pracovníkov. V obchodnom roku 2008/2009 dosiahla obrat vo výške 1,3 miliardy EUR.

Podrobné informácie o projekte, priebehu výstavby, vrátene fotogalérie a LIVE webkamery zo staveniska nájdete na internetovej stránke kniznica.ku.sk.