DSC_0181RUŽOMBEROK (23. novembra 2011) - Nový píšťalový dvojmanuálový organ je od utorka 22. novembra 2011 súčasťou Kostola Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Jeho prvé tóny zazneli na sviatok sv. Cecílie – patrónky hudobníkov počas slávnostnej bohoslužby, ktorú celebroval spišský emeritný biskup Mons. František Tondra. Inštalácia organu je súčasťou európskeho projektu s názvom Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí, ktorý aktuálne realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty (PF) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Celkovo si inštalácia vyžiada približne 400 000 eur.

V prvej jej fáze, ktorú ukončili v minulých dňoch, rakúska firma Rieger sprístupnila 16 registrov. Doterajšie práce za 200 000 eur financovali riešitelia projektu zo zdrojov Európskej únie, v rámci operačného programu Výskum a Vývoj, časť tvorili zbierky rímskokatolíckych veriacich a príspevok PF KU.

DSC_0093Celkovo bude mať organ s mechanickou hracou a elektrickou registrovou traktúrou 25 registrov a 10 000 voľných kombinácií, teda každý z desiatich organistov bude mať k dispozícii 1 000 kombinácií využiteľných pri hre. „Organ bol navrhnutý priamo pre Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. V blízkom okolí sa podobný nástroj nenachádza, naposledy bol píšťalový dvojmanuálový organ postavený v Sihelnom na Orave. Každý je však originálny, a teda jedinečný,“ zdôraznila Zuzana Zahradníková, hlavná riešiteľka projektu a zástupkyňa vedúceho Katedry hudby PF KU. Organ, ktorého životnosť byť mala byť vyše sto rokov, poslúži na liturgické účely a aktivity projektu, predovšetkým na medzinárodné súťaže v hre na organe, interpretačné kurzy, organové a komorné koncerty, ako aj na pedagogické účely.

DSC_0081Riešiteľský tím projektu Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí tvoria okrem hlavnej riešiteľky Mgr. art. Zuzany Zahradníkovej, PhD. aj spoluriešitelia doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. a PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.. Projekt je zameraný na výskum, oživenie a propagáciu národného umeleckého dedičstva Slovenska v oblasti artefaktov sakrálnej hudby, ktoré sa doteraz nedočkali vedeckej reflexie ani umeleckej propagácie. „Chceme poukázať na túto zložku národnej hudobnej kultúry a na jej miesto v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Aplikáciou výskumu do praxe chceme zviditeľniť tieto hudobné pamiatky pre svetovú odbornú a aj širšiu verejnosť,“ vysvetlila Zuzana Zahradníková. Aktivity projektu sa preto zameriavajú na podporu propagácie výskumu v oblasti hudobného umenia a na popularizáciu kultúrneho a umeleckého dedičstva v širšej verejnosti.

Podľa Zahradníkovej, Slovensko v minulosti patrilo a v súčasnosti patrí ku krajinám s bohatou hudobnou tradíciou. Rovnako aj v oblasti sakrálnej hudby – zborovej a organovej tvorby, duchovnej a liturgickej piesne – predstavuje jedinečný duchovný a umelecký kapitál, ktorého ochrana a zachovanie je prioritnou úlohou v kontexte silnejúcej globalizácie.

Snímky: Martin Buzna/TAKU