BRATISLAVA/RUŽOMBEROK (1. decembra 2011) – Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predstavila v stredu 30. novembra 2011 aktuálne Hodnotenie fakúlt vysokých škôl. Ranking fakúlt vysokých škôl vytvorili na základe porovnania verejne dostupných a overiteľných ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Hodnotili spolu 109 fakúlt alebo monofakultných škôl, z nich 104 fakúlt verejných a päť súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov. Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) a jej štyri fakulty boli posudzované v skupine filozofické, pedagogické, teologické a lekárske vedy.

Filozofická fakulta KU dosiahla bodové ohodnotenie 50,6 a šieste miesto v skupine fakúlt so zameraním na filozofické vedy, Pedagogická fakulta KU s hodnotením 48 bodov získala piate miesto v skupine pedagogické vedy, Teologická fakulta KU sa umiestnila v skupine teologické vedy na štvrtom mieste s hodnotením 39 bodov, Fakulta zdravotníctva KU s priemerným bodovým hodnotením 22,8 v skupine lekárske vedy dosiahla desiate miesto.

ARRA v tomto roku obohatila kritériá hodnotenia a zaradila doň štyri nové kritériá, dva týkajúce sa vzdelávania a dva výskumu. Novinkami v hodnotení sú kritériá zahraničnej mobility a absolventskej nezamestnanosti, ako aj kritériá ukazujúce vzťah medzi počtom doktorandov a celkovým počtom publikácií, citácií fakulty. Napriek zmenám metodiky však agentúra konštatuje, že výrazné rozdiely oproti minuloročnému rankingu boli zaznamenané len výnimočne.

„Sledujeme a pozitívne hodnotíme kontinuálne zvyšovanie kvality na jednotlivých fakultách, ktoré zaznamenáva aj ARRA. Kým v roku 2008 bola napríklad Teologická fakulta v hodnotení siedma, v tomto roku je štvrtá. Pedagogická fakulta od roku 2008, kedy bola na deviatom mieste medzi slovenskými pedagogickými fakultami, každoročne v rebríčku rástla, dnes je piata,“ uviedol k hodnoteniu rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Dodal, že kontinuálne zvyšovanie kvality je výsledkom systematickej práce všetkých pedagógov a vedeckých pracovníkov na fakultách.

ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 s cieľom hodnotiť kvalitu slovenských vysokých škôl a vedeckých ustanovizní. Počas svojej existencie pripravila a zverejnila šesť správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. Realizovala tiež rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu slovenských vedcov porovnateľných so svetovou špičkou v projekte Vedecká špička, štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, porovnanie vedeckej výkonnosti českých a slovenských vysokých škôl a iné.

O aktuálnom hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl čítajte viac na stránke ARRA