slov_nat_theatre

     V dňoch 22. - 24. 6. 2016 sa v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave uskutoční 7. konferencia európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám. Ide vôbec o prvé podujatie kategórie A – svetového významu v oblasti pľúcnych chorôb na Slovensku. Prihlásených je 28 odborných sympózií, ktoré sú venované celej širokej problematike tuberkulózy ako závažnej infekčnej choroby s dopadom na verejné zdravie, pľúcnym chorobám ako je chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcne fibrózy, spánkové poruchy dýchania a priestor bude venovaný aj boju s fajčením. Predpokladaný počet účastníkov je 600.
     Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Otváracieho ceremoniálu sa zúčastní regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie z Kodane Dr. Zsuzsana Jakab, prezidentka Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám Dr. Jane Carter z USA, ako aj ďalší jej poprední predstavitelia. Úvodnú prednášku venovanú novým stratégiám boja proti tuberkulóze bude mať Dr. Mario Raviglione (WHO, Ženeva). Prvý deň sa  bude niesť v znamení    Stop TB Partnershipu –  prezentácii   spoločných celosvetových aktivít v boji s tuberkulózou. Druhý deň (23.6.2016)  sa tematicky zameriava  na  detskú tuberkulózu (v roku 2013 zomrelo vo svete na TBC 80 000 HIV negatívnych detí).
     Sprievodným podujatím konferencie je  charitatívny „Beh za zdravé pľúca“  - večerný beh pre širokú verejnosť, ktorého výťažok bude venovaný pre  Detské oddelenie tuberkulózy Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a pľúcnych chorôb v Dolnom Smokovci.  Cieľom  tejto aktivity je  oboznámiť  verejnosť so skutočnosťou, že tuberkulóza aj v 21. storočí je stále závažným spoločenským problémom.
     Ďalším plánovaným  sprievodným podujatím je  koncert vokálneho telesa  Schola Cantorum Rosenbergensis (PF KU), ktorý sa uskutoční v priestoroch Dómu Sv. Martina 23.6.2016.
Bližšie informácie o konferencii nájdete na:https://www.unionconference2016bratislava.org/

Vážení kolegovia, srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na toto významné podujatie.

Za organizačný výbor:

  • Ivan Solovič, prezident Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám,  európsky región
  • Marta Hájková, hlavná odborníčka MZ SR pre tuberkulózu a pľúcne choroby

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner