klinika

Študentky ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity pomáhajú na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici ako dobrovoľníci. Podporou tvorivého trávenia voľného času a organizáciou zábavného programu pre malých pacientov s limitujúcim ochorením sa tak stávajú dôležitou súčasťou podporného systému detí a ich rodičov.

Dobrovoľnícke aktivity realizujú študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Simona Kocúreková, Eva Hrabovská, Gabriela, Mačáková, Jana Ševečková, Aneta Šuvadová v spolupráci s Centrom pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje. Centrum pod vedením Mgr. Ľuboša Moravčíka a v spolupráci s MUDr. Barborou Gavendovou zabezpečilo vstupné školenie a supervíziu zaangažovaných.

 redbeakKonkrétne činnosti spočívajú predovšetkým v zabezpečení individuálneho programu formou arteterapie (u najmenších práce s omaľovánkami) , interaktívneho čítania rozprávok a rozhovorov. Spomínané aktivity napomáhajú poznaniu a prekonávaniu problémov a obmedzení v súvislosti s ochorením, zohrávajú dôležitú úlohu pri uvoľnení emócií a prenášaní a verbalizácii svojich pocitov. Pre zvýšenie obranyschopnosti a doplnenie vitamínov priniesli študenti aj rôzne ovocie.

Laická sociálno-psychologická pomoc poskytuje budúcim zdravotníkom pohľad na pacienta z inej perspektívy a súčasne im umožňuje otestovať svoje sily a kvality vo zvládaní ťažkých a krízových situácií v budúcom povolaní.

Pocity študentov sú premietnuté aj v ich krátkom vyjadrení: „Tím, ktorý sa stará o detičky na klinike detskej onkológie a hematológie urobil na nás neskutočný dojem, jednak po profesionálnej stránke a jednak v oblasti spolupatričnosti a lásky s akou túto prácu vykonávajú“.

Veríme, že spoluprácu s Centrom pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje a Klinikou pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Banskej Bystrici budeme naďalej rozvíjať a prispejeme tým nielen ku zlepšeniu kvality života detských pacientov, ale aj k osobnému rastu a formovaniu budúcich sestier.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner