conference psPriestory Slovenského národného divadla sa v dňoch 22. - 24. 6. 2016 stali miestom konania  7. konferencie európskeho regiónu Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám (IUATLD), ktorej spoluorganizátorom bola aj Katolícka univerzita v Ružomberku.


Počas troch dní sa podujatia zúčastnilo viac ako 600 delegátov vrátane zástupcov štátnej a verejnej správy. Otvárací ceremoniál sa začal slávnostným príhovorom prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý dal účastníkom konferencie sľub, že adekvátna zdravotná  starostlivosť pre každého  je a bude pre neho prioritou. Zdôraznil potrebu využitia zručností  Európskeho spoločenstva v   úsilí o spoločné dobro:

 

conference is„Je to morálna povinnosť úspešných krajín pomáhať tým menej šťastným, ľuďom v núdzi. Jeden milión detí postihnutých tuberkulózou po celom svete,  tam nie je žiadny priestor pre falošné ambície. Musíme pracovať  spoločne. "

 

Jeho vyhlásenie udávalo základný tón  konferencie, ktorá mala vedu vo svojom jadre, ale  predstavila tiež sociálne témy a tabu. Priestor bol venovaný vplyvu ochorenia pľúc na zraniteľné skupiny obyvateľov, moderným postupom v liečbe TBC a  plánom pre zefektívnenie boja proti tuberkulóze.

 

Počas podujatia prebehlo viacero sympózií s tematikou multirezistentnej tuberkulózy u detí a dospievajúcich, komorbidít tuberkulózy a diabetu, respektíve HIV infekcie a starostlivosti o tieto skupiny pacientov vo východnej Európe.


Inovatívne prezentácie poukázali na nové trendy vo využití digitálnych technológií,  ktoré môžu byť súčasťou  monitorovania, edukácie a podpory  pacientov s TBC.


Sociálny podtext podujatia umocnil aj večerný  charitatívny  „Beh za zdravé pľúca“  určený pre účastníkov konferencie ako aj pre širokú verejnosť, ktorého výťažok bude venovaný pre  Detské oddelenie tuberkulózy Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a pľúcnych chorôb v Dolnom Smokovci.


V rámci sprievodných kultúrnych aktivít sa v priestoroch Dómu Sv. Martina uskutočnil koncert sólistov a vokálnych telies Schola Cantorum Rosenbergensis a Benedictus z Katedry hudby na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.

 

V predvečer parlamentného summitu Euro TB Caucus,  bolo jasné, že Európania sú vážne pripravení na dosiahnutie cieľa  -  elimináciu TBC do roku 2030 a 7. konferencia IUATLD predstavovala dôležitý krok k jeho naplneniu.

Fotogaléria: 7th Conference of the Europe region Slovak national theatre Bratislava, Slovakia 22-24 Juna 2016

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner