zlin alDňa 13. októbra 2016 sa na pôde Fakulty humanitných štúdií UTB (Univerzita Tomáše Bati) v Zlíne konal 6. ročník medzinárodnej konferencie „Rodina v zdraví a chorobe“, ktorej spoluorganizátorom bola aj Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ide o putovnú konferenciu, ktorá sa každoročne koná na domovskej univerzite jedného z hlavných organizátorov. Jej siedmy ročník bude  v poľskej  Wrocławi a o dva roky bude miestom konania Ružomberok.

V úvode pozdravili účastníkov dekani jednotlivých fakúlt, ktoré sa na podujatí podieľali organizačne, menovite doc. Ing. Anežka Lengálová, PhD. (Fakulta humanitních studií UTB v Zlíne, CZ), prof.  MUDr. Anna Lesňáková,  PhD. (Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku,  SK), prof. dr. hab. med. Jerzy Jaśkiewicz (Wydzial  Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska  Akademia  im. Frycza Modrzewskiego, PL) a dr. hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw. (Wydzial Nauk o Zdrowiu, Wrocławsky Universytet Medyczny, PL).

 

zlin kzPočas trvania konferencie  odznelo približne 30 príspevkov domácich a zahraničných autorov, predovšetkým z oblasti nelekárskych zdravotníckych profesií,  ktoré následne viedli k pomerne širokej diskusii. Viacerí autori využili možnosť prezentovať svoje skúsenosti a výsledky výskumu formou posteru.
Na záver si výhercovia tomboly mohli vybrať hodnotné odborné publikácie, ktoré venovalo vydavateľstvo Grada Publishing.

 

Viac informácií nájdete na http://rzn.utb.cz/.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

brozura 2019

pk2019

zdr studie

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp