sznd

Fakulta zdravotníctva sa aj tento rok zapojila do projektu  Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou kampane  je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

 

 

Kampaň má tri dimenzie – duchovnú, vzdelávaciu a praktickú. „V modlitbách chceme pamätať na rodičov týchto detí a  aj na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života n. f., ktoré projekt organizuje.

 

Sprievodné osvetové aktivity sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť.  „Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátor projektu Martin Gazdík.


V snahe podporiť uvedené myšlienky a  aktivity Fóra života sa do akcie zapojili aj dobrovoľníčky Denisa Kucharčíková a Romana Kurajská, študentky tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo, ktoré v priestoroch FZ KU predajom symbolických sviečok a rozdávaním propagačných materiálov, priblížili pro-life problematiku zamestnancom  a študentom fakulty.


Verejná zbierka na podporu pro-life aktivít Fóra života sa oficiálne začala  1. októbra 2016 a potrvá do 31. marca 2017, prispieť môžete aj priamo na číslo účtu SK2509000000005033357295. Kampaň je možné podporiť do 31. 12. 2016 tiež prostredníctvom darcovských SMS- správ. Stačí poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Táto správa je spoplatnená sumou 2 €.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner