žilové vstupy prahaV súčasnosti už snáď v našich zdravotníckych zariadeniach ani neexistuje pacient, ktorý by nemal zavedený nejaký žilový vstup. Účelom jeho zavedenia sú odbery krvi, ako aj rôzne diagnostické či terapeutické výkony. Tradične sa využíva periférna kanyla pre zavedenie do periférnych žíl a centrálny venózny katéter pri nutnosti vstupu do centrálneho žilového systému. V posledných rokoch sa vďaka pokrokom v technológii výroby katétrov a kanýl, ako aj využitia sonografie začínajú vo svete stále viac používať tzv. midline katétre a hlavne periférne zavedené centrálne katétre. Dochádza tak k rozšíreniu spektra žilových vstupov, preto je nevyhnutné, aby sa aj sestry v tejto problematike vzdelávali z hľadiska najnovších poznatkov.

pozvanka 2Prevencia komplikácií spojených so žilovým vstupom zavedeným u pacienta je vo výraznej miere závislá aj od ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej sestrou. Preto sa aj vedecko-pedagogickí pracovníci Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku Marcela Ižová, Mária Lehotská, Mariana Magerčiaková, Eva Moraučíková, Michaela Vicáňová a Katarína Zrubáková zúčastnili dňa 8.11.2016 na konferencii „Problematika správneho použitia žilových vstupov so zameraním na PICC“. Najnovšie poznatky, ktoré na tomto vzdelávacom podujatí získali, využijú predovšetkým pri vzdelávaní študentov ošetrovateľstva. Súčasťou konferencie bol aj krst odbornej publikácie „Žilní vstupy dlouhodobé a strednodobé“, ktorej hlavným autorom je prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc. z Internej kliniky, 2. LF UK a FN Motol v Prahe. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zs baner

zdravie a zivot nf baner