sksapaFakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Katedru ošetrovateľstva 22. novembra 2016 navštívila špecialistka pre hodnotenie sústavného vzdelávania Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Mgr. Jana Slováková, PhD., ktorá študentom tretieho ročníka prezentovala interaktívnu prednášku s názvom: „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek- vzdelávanie, členstvo a registrácia“. Prednáška bola zameraná na charakteristiku stavovskej organizácie SK SaPA, legislatívne normy a ich novelizáciu, hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, licencie, etickú spôsobilosť, členstvo SK SaPA v medzinárodných asociáciách sestier a pôrodných asistentiek, publikovanie v odborných časopisoch, účasť na vzdelávacích aktivitách a pod. Mgr. Jana Slováková, PhD. tiež informovala o internetovej stránke SK SaPA. Príspevok bol obohatený o príklady z klinickej ošetrovateľskej praxe a o diskusiu so študentmi.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp