detimikulasPre Fakultu zdravotníctva KU je už niekoľkoročnou tradíciou príprava Mikulášskej besiedky pre pacientov Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok- FN a klientov Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. 6., 7. decembra 2016 „navštívil“ Mikuláš so svojimi pomocníkmi detskú, onkologickú kliniku, doliečovacie oddelenie a klientov Trojlístka.

 

mikulášTúto milú aktivitu koordinovala PhDr. Marcela Ižová, PhD.  z katedry ošetrovateľstva. Aspoň trošku radosti a úsmevu vutrpení, ako aj malé sladké darčeky rozdávali študenti ošetrovateľstva Veronika Janíková, Katarína Vojtechovská, Andrea Struhárová, Mária Litváková, Mária Gostíková, Petra Trnková, Matúš Cagalinec, Soňa Šimová. Podujatie bolo prínosom a inšpiráciou pre ďalšiu spoluprácu katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku s Centrom sociálnych služieb a ÚVN SNP Ružomberok- FN, a bolo zároveň cennou skúsenosťou a obohatením aj pre samotných študentov, ktorí pacientov navštívili.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp