denpdFakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity  sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa. Témou aktuálneho ročníka je motto „Ďakujem, že som“. Jeho význam vysvetľuje hlavná koordinátorka národnej kampane Anna Siekelová nasledovne: „Cez prizmu uvedomenia si hodnoty nášho vlastného života a toho, že je to nezaslúžený dar, ktorý sme dostali a ktorý môžeme využívať, najlepšie vnímame aj hodnotu života všetkých ostatných ľudí. Najmä tých najzraniteľnejších, ktorí sa nedokážu brániť sami, teda nenarodených detí.“ Problematiku úcty k počatému,

 ešte nenarodenému životu, priblížili študentom a zamestnancom fakulty Katarína Michnová, Simona Trnovcová, Magdaléna Zušťáková, Sandra Tomášová a  Martina Sovičová, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo,  prostredníctvom nástenky, propagačných materiálov a rozdávaním symbolických bielych stužiek. Práve nosením bielych stužiek na odeve v dňoch okolo 25. marca sa môžeme zapojiť do kampane a dať najavo svoj postoj k ochrane ľudského života od počatia.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner