neuro1V dňoch 22. - 23. 3. 2018 sa konal VIII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018 v Organovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity  na Námestí A. Hlinku 48 v Ružomberku.  
Kongres bol podporený EU grantom ITMS 26220220099. Organizátormi kongresu boli: FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KU V RUŽOMBERKU, SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, NEUROREHABILITAČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA NEUROREHAB, ÚVN SNP FN RUŽOMBEROK V RUŽOMBERKU, NEUROLOGICKÁ KLINIKA ÚVN SNP FN V RUŽOMBERKU, KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LF UK a VFN V PRAZE, ZDRAVOTNE SOCIÁLNÍ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH, FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTI NAD LABEM, FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, PODHALANSKA STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL - INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY IN NOWY TARG, FACULTY OF MEDICINE, INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY UNIVERSITY OF RZESZÓW, NEURO REHABILITÁCIÓ, SOPRON, MAĎARSKO a o technické zabezpečenie kongresu sa staral NEUROPREVENT o.z.


Tematické zameranie kongresu bolo: Animoterapia a jej význam u pacientov s neurologickými ochoreniami; Asistovaná robotizovaná rehabilitácia u pacientov po cievnej mozgovej príhode, s Parkinsonovou chorobou , so sclerosis multiplex a ostatnými neurologickými ochoreniami; Biomechanické aspekty v neurorehabilitácii, diagnostika, rehabilitácia a fyzioterapia porúch chôdze; Diers - biomechanické meranie tela; Dysphagia z pohľadu rehabilitácie a fyzioterapie; Ergoterapia všeobecne, ergoterapia u pacientov so sclerosis multiplex, s Parkinsonovou chorobou a u pacientov po NCMP, ergoterápia - geriatrické testovanie osôb s demenciou z pohledu ergoterapie; Fyzioterapia u pacientov so sclerosis multiplex, s Parkinsonovou chorobou a s vertebrogennými ochoreniami; Historia neurorehabilitácie; Kinezioterapia v neurológii; Model fázovej rehabilitácie;  neuro2Možnosti rehabilitácie a fyzioterapie u geriatrických pacientov; Neuropsychologia; Nové trendy v neuropsychologickej rehabilitácii; Nové možnosti rehabilitácie a fyzioterapie u neurologických pacientov; Neurologický pacient a ošetrovateľstvo; Neuromobilizácia; Ortopedicko - protetické pomôcky a protézy, dvíhacie a transportné systémy napomáhajúce v rehabilitácii neurologických pacientov; Poúrazové stavy nervového systému a ich rehabilitácia, fyzioterapia; Rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy a možnosti pri rehabilitácii poškodenia periférneho nervového systému; Sociálna rehabilitácia neurologického pacienta; Terapia s využitím globálnych lokomočných vzorov ontogenetického vývoja - Vojtová metóda 2 generácie a ich využívanie pri liečbe SM; Význam fyzioterapie u pacientov po neurochirurgických operáciách a iné varia.
Prihlásených bolo viac ako 150 účastníkov, bolo odprednášaných 53 vedeckých a odborných prednášok a 7 workshopov v priebehu tých dvoch dní.
     Priebeh akcie bol úspešný, privítali sme mnohých zahraničných hostií z Čiech, Maďarska i Poľska, vytvorilo sa množstvo nových pracovných vzťahov a utužili sa tie staré. Veríme, že takéto aktivity nám pomôžu budovať tvorivú spoluprácu aj na akademickej pôde.


Doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner