švoč2018V stredu, 11.4.2018 sa uskutočnilo na pôde Fakulty zdravotníctva KU fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Spolu osem študentov z rôznych katedier prezentovalo výsledky svojich odborných prác. Po prezentácii sa ku každej práci prečítal posudok oponenta a následne študenti odpovedali na ich otázky. Nasledovala diskusia, do ktorej svojimi otázkami prispeli členovia komisie v zložení PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD. MPH, ale aj prítomní vedecko-pedagogickí pracovníci a študenti.

Po predstavení všetkých prác a po krátkej porade komisia vyhlásila nasledovné výsledky: na prvom mieste sa umiestnila študentka fyzioterapie Veronika Kubáňová, ktorá sa v práci venovala posturálnemu zdraviu u žiakov mladšieho školského veku (získala finančnú odmenu 400 Eur), na druhom mieste skončila študentka ošetrovateľstva Katarína Koristeková, ktorá vo svojej práci rozoberala problematiku distresu v práci sestry (získala finančnú odmenu 300 Eur), a na treťom mieste sa umiestnila študentka rádiologickej techniky Klaudia Adamíková, ktorá sa v práci zamerala na dĺžku expozičného času s dôrazom na veľkosť ožiarenia pacienta (získala finančnú odmenu 200 Eur). Všetkým zúčastneným ďakujeme, výhercom blahoželáme a vďaka patrí aj školiteľom prác za vedenie študentov pri ich odbornej a vedeckej práci.

 

Komisia ŠVOČ

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner