dennarcisov 0601     Symbol žltého jarného kvietka – narcisu opäť spestril ulice slovenských miest. Dôvodom bol tradičný Deň narcisov, ktorý v tomto roku pripadol na piatok trinásteho. Už sa stalo akousi samozrejmosťou, že sa verejnej zbierky v prospech Ligy proti rakovine zúčastňujú aj študenti ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením PhDr. Mgr. Mariany Magerčiakovej, PhD. Študenti Andrašová Miriam, Ficková Gabriela, Gernátová Viera, Halčinová Veronika,

 

dennarcisov Janík Jakub, Kurhajcová Michaela, Macáková Lenka, Móricová Kristína, Mačáková Patrícia, Palgutová Martina, Rezníková Patrícia a Valečíková Lucia vyzbierali v uliciach Ružomberka finančné prostriedky v celkovej hodnote 1 151,68,- EUR. Dúfame, že peniaze pomôžu aspoň sčasti zlepšiť kvalitu života onkologickým pacientom a prispejú k prevencii nádorových ochorení a šíreniu osvety v tejto oblasti.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp