konf260418Dňa 26. 4. 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku  uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci.“
Na úvod  účastníkov privítala prorektorka pre vzdelávanie KU Helena Kadučáková , prodekan pre vedu a výskum FZ KU  Jaromír Tupý a  zástupcovia partnerských inštitúcií (Pedagogická fakulta KU, Krakowská akadémia Andrzeja Frycza Modrewskiego, Univerzita Tomáše Bati, Zlín a Akademia Ingatianum Kraków).

 

konf260418 V priebehu podujatia odznelo viac ako tridsať príspevkov domácich a zahraničných autorov, predovšetkým z oblasti nelekárskych zdravotníckych vied, sociálnej problematiky, ale priestor bol venovaný aj historickým a  etickým aspektom  zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prevencii, skríningu, vzdelávaniu a edukácii. Interdisciplinárny charakter konferencie umocnili príspevky z oblasti fyzioterapie a asistenčnej robotiky.  Budúci ročník už tradičného podujatia sa uskutoční na Pedagogickej fakulte KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner