skol 1141Fakulta zdravotníctva FZ KU v Ružomberku v spolupráci s Územným spolkom SČK Liptov a Pizzeriou California na  sídlisku Kľačno v Ružomberku zorganizovala ukážky prvej pomoci a starostlivosti o zdravie detí. Študentky z bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo (Bagoniová Anita, Bartková Nikola, Móricová Kristína, Kurhajcová Michaela, Ficková Gabriela, Kanisová Katarína, Murinčeková Erika, Mláková Monika) na piatich stanovištiach učili deti ako poskytnúť prvú pomoc. Deti si odniesli nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti  ako pomôcť kamarátovi, ktorý sa dusí,

skol 1137

precvičili si umelé dýchanie a masáž srdca, a vyskúšali si obväzovanie poranenej ruky. Na jednom stanovišti si deti precvičili aj návštevu lekára a nácvik spolupráce počas vyšetrenia.Priebeh akcie koordinovali pedagógovia z Katedry ošetrovateľstva PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. a PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.


Všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli ku zdarnému priebehu akcie ďakujeme!

 

 

 


 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner