Program konferencie Problémy žien v klimaktériu

Organizátori:

organizatori

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
04. október 2018 - FZ KU Ružomberok, nám. A. Hlinku 60

 

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu   Invitation in the international scientific conference
Organizačné pokyny  Organizational instructions                   Registračný formulár  Registration form

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp