www.t2.sk 09Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 20. 9. 2018 privítala účastníkov 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina – Zdravie – Choroba. Spoluorganizátormi konferencie boli zahraničné inštitúcie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií;  Universytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wroclawiu, Wydział Nauk o Zdrowiu; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Vedeckým garantom konferencie bola doc. PhDr., Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

Konferenciu otvorila a  účastníkov privítala PhDr. Marcela Ižová PhD., tajomníčka Katedry ošetrovateľstva FZ KU. Pozvanie na konferenciu prijali a v úvode konferencie sa prihovorili: rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prodekan pre vedu a výskum FZ KU MUDr. Jaromír Tupý, PhD. a zástupcovia partnerských inštitúcií.

www.t2.sk 13

Program konferencie bol pestrý, prihlásených bolo 43 prednášok a 15 posterov.   Z tematického hľadiska bol rozdelený do 4 blokoch. V prvom bloku odzneli pozvané prednášky v anglickom jazyku. Druhý blok sa venoval celospoločenským problémom ochrany zdravia na Slovensku, v Česku a Poľsku. Tretí blok prednášok bol zameraný na tému zdravia ženy a dieťaťa a manažmentu rizík pri starostlivosti o zdravie. V štvrtom bloku boli prezentované prednášky z chirurgického, geriatrického a rehabilitačného ošetrovateľstva. Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia.  

Rodina je najdôležitejšou a najstaršou sociálnou inštitúciou ľudstva. Riešenie rodinného zdravia je náročnou úlohou, ktoré vyžaduje dôkladnú a podrobnú analýzu s cieľom preukázať úplný a komplexný obraz súčasnej situácie. Veríme, že 9. ročník konferencie, ktorý bude na Krakowskej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prinesie nové riešenia v starostlivosti o zdravie rodiny.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner