osn180926 1005V dňoch 25.-27.9. 2018 sa po prvýkrát v histórii Spojených národov uskutočnilo v New Yorku Valné zhromaždenie OSN na najvyššej úrovni venované problematike tuberkulózy. Za Slovenskú republiku delegáciu viedol prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Počas tohto zasadnutia bola akceptovaná politická deklarácia o boji s tuberkulózou.

Politické vyhlásenie zahŕňajú náročné záväzky, ako sú:   

  osn180926 0049osn180926 2709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Poskytnúť diagnostiku a liečbu tuberkulózy s cieľom úspešne vyliečiť 40 miliónov ľudí v rokoch 2018 až 2022.
  • Zabrániť infikovaniu tých, ktorí sú najviac ohrození chorobou - prostredníctvom rýchleho rozšírenia prístupu k testovaniu infekcie. Poznať domácu epidemiologickú situáciu a poskytnúť adekvátnu preventívnu liečbu latentnej tuberkulózy - zamerať sa na krajiny s jej vysokým výskytom, aspoň 30 miliónov ľudí by sa malo mať možnosť podrobiť preventívnej liečbe do roku 2022.
  • Venovať sa systematickému skríningu príslušných rizikových skupín, ako je uvedené v usmerneniach Svetovej zdravotníckej organizácie pre aktívnu a latentnú tuberkulózu.
  • Rozvíjať zdravotné služby založené na spolupráci s komunitami prostredníctvom prístupov ochrany a podpory spravodlivosti, etiky a ľudských práv pri riešení boja s tuberkulózou.
  • Posilňovať národné strategické plány na boj s tuberkulózou, podporovať základný výskum, výskum v oblasti verejného zdravia a vývoja inovatívnych produktov a prístupov.
  • Zaviazať sa k mobilizácii dostatočného a udržateľného financovania.

Dosiahnutie záväzkov prijatých v politickom vyhlásení si vyžaduje zapojenie rôznych zainteresovaných strán, t. j. multisektorové aktivity.

Vzhľadom na to, že prvá správa o pokroku má byť prejednávaná generálnym tajomníkom OSN v roku 2020, je nutné aby sa s implementáciou Deklarácie začalo vo všetkých krajinách čo najskôr – resp. okamžite.

Slovenská republika – naša stála misia pri OSN v spolupráci s WHO a IOM (Medzinárodnou organizáciou pre migráciu) organizovali v rámci programu 73. Valného zhromaždenia odborné podujatie venované problematike HIV infekcie, tuberkulóze a virusovým hepatitídam.   V rámci tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnili vedúci zahraničných delegácii (okrem iných ministri zdravotníctva Českej republiky, Arménska, Ukrajiny, štátni tajomníci Slovenska, Nemecka, Gruzínska a Portugalska) sme mali možnosť prezentovať aj náš príklad spolupráce s komunitami – práca rómskych asistentov osvety zdravia v boji s tuberkulózou. Ide o projekt, ktorého základy boli položené na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Slovenskej republike sa dostalo ocenenia aj na najvýznamnejšom svetovom fóre, kde bolo oznámené zriadenie Kolaboratívneho centra WHO pre prácu so zraniteľnými skupinami populácie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. V rámci 73. Valného zhromaždenia OSN k problematike tuberkulózy vystúpili za Slovenskú republiku štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik a doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc. (FZ KU, NÚTPCHaHCH).

                                                                                                                                 doc. MUDr. Ivan Solovič,CSc.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner