klimaktFakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 4. októbra 2018 vo svojich priestoroch privítala účastníkov vedeckej konferencie s názvom „Problémy žien v klimaktériu“. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku podujatie zorganizovala v rámci projektu FZ KU KEGA č. 029KU-4/2016 s názvom: Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien. Spoluorganizátorom konferencie bola Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a mesto Ružomberok. Vedeckými garantmi konferencie boli doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH. a PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

Na konferenciu prijali pozvanie prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva, MUDr. Jaromír Tupý, PhD., prodekan pre vedu a výskum, PaeDr. RNDr. Mária Nováková, PhD., prodekanka pre mobility a kvalitu, MUDr. Karol Javorka, PhD. poslanec mestského zastupiteľstva a vyššieho územného celku Žilinského kraja, ktorí sa v úvode konferencie prihovorili účastníkom.

klimat Na podujatí odznelo 15 prednášok, ktoré boli zamerané na problémy žien v období klimaktéria Hlavní riešitelia prezentovali výsledky štúdie týkajúcej sa zdravia a života populácie slovenských žien.Odborníci z jednotlivých oblastí starostlivosti o ženu nám priblížili dôležité a významné fakty, spojené s ukončením reprodukčného veku ženy a informovali o možnostiach, ktoré sa významne podieľajú  na ovplyvnení kvality života ženy a udržiavaní psychického a telesného zdravia v klimaktériu. V prvom bloku odzneli prednášky zamerané na využitie hodnotiacich nástrojov a edukáciu žien. V druhom bloku sa prednášajúci venovali príprave ženy na klimaktérium, tímovej práci pri poskytovaní starostlivosti, vplyvu terapie a životného štýlu na zdravie a život žien. Nasledujúce tri bloky sa zaoberali starostlivosťou, možnosťami fyzioterapie pri riešení problémov, edukáciu žien pri jednotlivých ochoreniach a problematikou psychického zdravia žien v klimaktériu. Súčasťou konferencie bola aj bohatá panelová diskusia zameraná na skúsenosti sestier a pôrodných asistentiek s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou žene v období klimaktéria.

Žena a jej zdravie boli celé roky stredobodom veľkej pozornosti. Tento záujem logicky vyplýva z funkcie ženy ako matky. Klimaktérium nepredstavuje koniec doterajšieho života ženy, je to iba zakončenie určitej životnej etapy, po ktorej nasleduje ďalšia. Riešenie problémov žien v klimaktériu si vyžaduje komplexnú a podrobnú analýzu. Veríme, že povedie k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti ženám v klimaktériu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner