k pece1V dňoch 9. a 10. októbra 2018 usporiadal PAHOP (Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče) Uherské Hradiště a Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tretí ročník konferencie Paliativní a hospicová péče s podtémouOd katedry k lůžku“.

Spoluorganizátorom konferencie bola aj Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorú na konferencii zastupovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Stojanovho gymnázia na Velehrade, kde prítomní účastníci mali možnosť spoznať krásy tohto mystického miesta.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 175 odborníkov z praxe, ale aj akademických pracovníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov budúcich zdravotníkov, ktorí sa na svoju profesiu ešte len pripravujú.

V úvode konferencie všetkých prítomných pozdravila Michaela Blahová, členka zastupiteľstva Zlínskeho kraja; Anežka Lengálová, dekanka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; Helena Schwarczová, riaditeľka PAHOP a Helena Kadučáková z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Cieľom konferencie bolo prepojiť v čo najväčšej miere teóriu s praxou. Preto aj počas dvoch dní zazneli kvalitné príspevky zamerané na paliatívnu starostlivosť, ktoré mali jednak formu štúdie, výskumu/prieskumu či skúsenosti z praxe, ktoré boli obzvlášť cenné. Veľkým obohatením boli príspevky pani Janet J Nadicksbernd z Veľkej Británie.

 

k pece2

Paleta tém bola veľmi široká a môžeme konštatovať, že sa dotýkala celej problematiky starostlivosti o nevyliečiteľne chorých, ich blízkych, ale aj profesionálov. O tom, že prednášajúci mali čo povedať, svedčila bohatá diskusia.

Konferencia sa konala v týždni, ktorý je v Českej republike venovaný mobilným hospicom. Organizátori pripravili ďalšie aktivity, ktoré s témou paliatívnej a hospicovej starostlivosti úzko súvisia. Účastníci mohli navštíviť stánok spoločnosti Amelie, ktorá sa zaoberá psychosociálnou pomocou pre onkologicky chorých a ich blízkych, mohli tiež vidieť výstavu združenia Šanca Olomouc o.p.s. a Hemato-onkologického oddelenie Detskej kliniky Fakultnej nemocnice v Olomouci Naliehavejší než naliehavé, ktorá zachytáva osobné a rodinné príbehy onkologicky chorých detí.

Ako zaznelo v závere konferencie od jednej z organizátoriek: "Želáme si, aby všetky získané informácie, skúsenosti a dojmy boli inšpiráciou pre našu každodennú prácu. Či už stojíme pred katedrou alebo pri posteli pacienta ".

Ďakujeme všetkým, ktorí boli na Velehrade s nami!

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner