Prvá v TOP dvadsiatke tretieho ročníka súťaže o najlepšiu budúcu sestru – Florence roka 2018 – sa umiestnila Simona Trnovcová z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

florence

florence1Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare spoločne s partnermi v septembri vyhlásila odbornú súťaž pre študentov tretích ročníkov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku. Budúcim sestrám poskytla príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej profesijnej prípravy. Počas víkendového (26.-28.10.2018) finále nemocnica Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi 20 finalistom rozšírila poznatky oblasti zdravotného poistenia,zdravotníckej ekonomiky, práva.

Súťažiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať zvládnutie resuscitácie s kompresiou, ventiláciou, použitím externého defibrilátora, zvládnutie triáže pacientov na urgentnom prijme, hygienickej i chirurgickej dezinfekcie rúk. Prekvapením bolo, že pri ošetrovaní stómie ich čakali skutoční pacienti. A práve najšikovnejšia vo workshope „Kamarát do nepohody“ ošetrovanie stómie bola naša Simona Trnovcová.

„Keď som doošetrovala stómiu skoro som sa rozplakala, nebola som si istá, či to bolo dobré. No prišla za mnou členka poroty so slovami, že konečne niekto pochopil zadanie a pacienta aj edukoval, že bolo to perfektné a najlepšie čo tu mali. Po týchto slovách sa mi začali tlačiť slzy šťastia. Bola to pre mňa česť dostať takú pochvalu. Nikdy na tie slová nezabudnem. Nakoniec som túto disciplínu aj vyhrala,“ už s radosťou konštatovala študentka Simona.

Našej študentke blahoželáme a tešíme sa z úspešného reprezentovania Katolíckej univerzity.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp