svoc 24V utorok, 9.4.2019 sa na našej fakulte uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ. Zapojili sa dvanásti študenti zo štyroch katedier FZ KU. Každý zo študentov v desať minútovej prezentácii predstavil svoju prácu, následne sa prečítal oponentský posudok a otázky, na ktoré študent musel odpovedať. Nasledovala diskusia, do ktorej sa mohli zapojiť všetci prítomní. Komisia ŠVOČ, ktorá bola v zložení doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, PhDr. Mária Lehotská, PhD. a RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD., rozhodla o nasledovnom poradí:

svoc49na prvom mieste sa umiestnila študentka 3. ročníka z odboru Ošetrovateľstvo Barborka Tretinová (Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s neonatologickým abstinenčným syndrómom, školiteľka: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.),

na druhom mieste skončil zástupca katedry UZS, Mgr. Ján Dubecký (Zdravotnícky záchranár a spirituálne potreby študentov, školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH),

na treťom mieste sa umiestnila Katka Cevárová z katedry Fyzioterapie (Liečba pacientov so spastickou formou detskej mozgovej obrny pomocou operácie ULZIBAT a následnej rehabilitácie, školiteľka: doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.),

štvrtá bola Lucia Šmihuľová z katedry RAT (Záchytová neutrónová terapia, školiteľ: prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.)

a piata sa umiestnila Lívia Kubaská z katedry Ošetrovateľstva (Klinická prax študentov ošetrovateľstva z pohľadu pacienta, školiteľka: PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.).

Všetkým študentom srdečne gratulujeme a im aj ich školiteľom ďakujeme za kvalitné práce a prezentácie! Zároveň im prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej fakulty na celoslovenskom kole ŠVOČ, ktoré sa uskutoční 25.4.2019 na našej fakulte!

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp