den narcNarcis ako symbol verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov“ zdobil aj tento rok okrem iných slovenských miest aj ulice Ružomberka. 11. apríla 2019 ako dobrovoľníci darovali žltý kvietok študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku každému, kto ochotne prispel ľubovoľnou finančnou čiastkou v prospech Ligy proti rakovine. Anita Bagoniová, Nikola Bartková, Eliška Hiľovská, Ivana Hudáková, Dominika Kapucsinská, Kristína Kmošková, Jana Karasová, Daniela Klepáčová, Jana Neupauerová, 

Natália Peňáková, Martina Rutkayová a Veronika Stoláriková veľmi ochotne a nezištne podporili nielen dobrú myšlienku zbierky v prospech prevencie nádorových ochorení a zlepšenia starostlivosti o onkologických pacientov, ale mali možnosť zažiť aj rôzne postoje a ochotu finančne prispieť zo strany ľudí v uliciach mesta. Medzi najpozitívnejšie skúsenosti určite zaradili ochotu prispieť zo strany ľudí, ktorí financií nemajú navyše a bolo zjavné, že prispievajú takmer z posledného, čoho dôkazom bol aj príspevok človeka bez domova. Aj vďaka ochote ľudí prispieť do zbierky bola na účet Ligy proti rakovine poukázaná suma 1 299,06,- EUR.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner