svoc19 14

Dňa 25.4.2019 sa na našej fakulte uskutočnilo celoslovenské kolo ŠVOČ v nelekárskych zdravotníckych odboroch. V dvoch sekciách sa celkovo predstavilo dvadsať študentov zo siedmych univerzít v rámci Slovenska. V sekcii Ošetrovateľstvo sa umiestnila na druhom mieste študentka FZ KU v Ružomberku, Barborka Tretinová, ktorá je študentkou tretieho ročníka so svojou prácou „Ošetrovateľská starostlivosť o novorodenca s neonatologickým abstinenčným syndrómom“, ktorú písala pod vedením svojej školiteľky, doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD.. 

svoc19 34Vzhľadom na bohaté zastúpenie študentov z jednotlivých fakúlt zdravotníctva z celého Slovenska musíme hovoriť o veľkom úspechu našej študentky, jej školiteľky, ako aj pedagógov z katedry Ošetrovateľstva. Aj naši ostatní študenti, ktorí nás reprezentovali na celoslovenskom kole ŠVOČ (Lívia Kubaská,  Katarína Cevárová, Mgr. Ján Dubecký a Lucia Šmihuľová) nám urobili dobré meno a zastupovali našu fakultu so cťou. Preto vďaka patrí aj im, ich školiteľom a všetkým pedagógom na našej fakulte.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp