du1Súčasťou programu Detskej univerzity Katolíckej univerzity v Ružomberku sa aj v tomto roku stali vzdelávacie aktivity pre deti, ktoré si pripravili pedagógovia a študenti Fakulty zdravotníctva. V utorok 2. júla 2019 študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo Natália Peňáková, Martina Rutkayová, Veronika Stoláriková a Jana Zajacová prezentovali účastníkom Detskej univerzity základy laickej prvej pomoci. Deti mohli nielen vidieť, ale aj prakticky si vyskúšať kardiopulmonálnu resuscitáciu, ošetrovanie popálenín a rôznych rán, ako aj zásady poskytovania prvej pomoci pri autonehode či v iných situáciách.

du3Deti dostali kartičky s dôležitými telefónnymi číslami liniek tiesňového volania, ktoré si sami farebne dotvorili. V záverečnej časti workshopu sa deti museli samé „popasovať“ s pripravenou modelovou situáciou, za riešenie ktorej každý získal symbolickú medailu.
Účinkovanie zdravotníkov na tohtoročnej Detskej univerzite KU pokračovalo v stredu 3. júla. Deti si mohli pozrieť ukážky život zachraňujúcich výkonov v podaní profesionálneho záchranára Ing. Bc. Michala Sekeráka z Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU. Vzdelávanie detí v oblasti poskytovania prvej pomoci má obrovský význam nielen pre získavanie vedomostí a zručností, ale aj pre uplatňovanie správnych postojov vo chvíľach, keď niekto potrebuje pomoc iného v naliehavých život ohrozujúcich situáciách.
Okrem účasti na vzdelávacích aktivitách FZ KU participuje aj na zabezpečovaní zdravotného dozoru počas všetkých štyroch dní tohtoročnej Detskej univerzity KU. Pri rôznych zdravotných ťažkostiach detí sú k dispozícii študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo Dominika Kapuscinská a Daniela Klepáčová.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner