2019 konferencia paliativni 1Počas druhého októbrového týždňa (8.10.2019) sa v historických priestoroch „Jezuitského sklepa“ v českom Starém Měste konal 4. ročník odbornej konferencie Paliativní a hospicová péče - Cestou ke smíření , na organizácii ktorej sa spolu s hostiteľskou organizáciou PAHOP (Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.) a zahraničnými inštitúciami z Česka, Poľska, Slovenska a Rakúska vo výraznej miere ako spoluorganizátor podieľala aj Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku. 

V úvode prítomných pozdravil hejtman Zlínskeho kraja - Jiří Čunka, dekan Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Libor Mark, za FZ KU v Ružomberku - Helena Kadučáková a riaditeľka PAHOP Helena Schwarczová.

2019 konferencia paliativni 2

Program konferencie bol plný originálnych prezentácií zameraných na prežívanie pacientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí si zasluhujú pozornosť nie len zo strany zdravotníckeho personálu, ale aj z pohľadu tvorcov zdravotnej politiky a manažérov zdravotníckych zariadení.

Katedru ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku na konferencii zatupovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

2019 konferencia paliativni 32019 konferencia paliativni 4

Plodná diskusia a  konštruktívne podnety od poslucháčov upozornili na skutočnosť, že kvalita starostlivosti nie je ovplyvnená iba tým, ako sme schopní dostať ochorenie pod kontrolu, ale poukázali na význam komunikácie, multidisciplinárneho prístupu, kontaktu s rodinou pacienta i význam podnetného nemocničného prostredia.

Pacienti s onkologickým ochorením a ich rodiny hľadajú uzdravenie vychádzajúce aj zo súcitného načúvania toho, ktorý ich bolesť prijíma. Často im dodá odvahu prekročiť seba, pravé načúvajúce ucho iného, či ponúknutá vystretá dlaň.

V závere konferencie riaditeľka Helena Schwarczová vyzdvihla význam chvíle posledného lúčenia sa človeka s človekom, ktorá môže byť darom pre všetkých zúčastnených. Darom, ktorý je vzácny aj preto, že nemôže byť darovaný dvakrát.

2019 konferencia paliativni 5

Ďakujeme všetkým, ktorí v Starém Měste boli s nami!

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner