21 11 2019 MedGames01V dňoch 8. – 9. novembra 2019 sa študentky 3. ročníka bakalárskeho študijného programu  ošetrovateľstvo zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGames #NURSES. Podujatie, nad ktorým prevzala záštitu ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, sa konalo v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a v Univerzitnej nemocnici Martin. Kombinácia súťaže medikov a študentov ošetrovateľstva činí z MedGames jedinečný formát, ktorý na Slovensku a v Čechách nemá obdobu.

MedGames si kladie za cieľ zvýšiť vedomosti a  praktické zručnosti budúcich lekárov a sestier, ale aj poukázať na potrebu  tímovej práce. Súťažilo sa v dvojčlenných tímoch, ktoré postupne absolvovali 14 rôznych úloh. Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku reprezentovali dva tímy v zložení Dominika Kapuscinská,  Daniela Klepáčová a  Jana Janiczeková, Natália Peňáková. Účastníci  sa museli popasovať s extrakciou stehov, resuscitáciou pacienta s použitím AED a s odsávaním z horných a dolých dýchacích ciest. Ďalšími súťažnými aktivitami bola priprava sterilného stolíka na zavedenie centrálneho venózneho katétra, zavedenie nasogastrickej sondy, v roli dispečera roztriedenie pacientov podľa závažnosti zdravotného stavu a navigovanie laika ako poskytnúť prvú pomoc. Okrem horeuvedených intervencií súťažiaci mali  zaviesť permanentný močový katéter,  vymeniť stomické vrecko a edukovať pacienta so stómiou,  asepticky previazať hrudný drén, podať antibiotiká pomocou infúznej pumpy, zaviesť periférny venózny katéter a  odobrať krv podľa ordinácie lekára. Spolu s hasičmi poskytovali prvú pomoc popálenému pacientovi a zabezpečovali jeho transport do zdravotníckeho zariadenia. Pri každej úlohe boli navodené autentické situácie z bežnej zdravotníckej praxe. Študenti mali možnosť vyskúšať si to najdôležitejšie – správne a rýchlo sa rozhodnúť v simulovaných situáciách pod dozorom odborníkov. Tímom Ruža a Patelka ďakujeme za reprezentáciu FZ KU.

21 11 2019 MedGames02

21 11 2019 MedGames03

21 11 2019 MedGames04

21 11 2019 MedGames05

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner