Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva
Katedra rádiologickej techniky
Námestie A. Hlinku 48
034 01, Ružomberok

zacharl

Vedúci katedry

Ing. Lukáš Zachar, PhD.

mob.:+421 918 722 193

mail:lukas.zachar[zavináč]ku.sk

marian gašaj

Tajomník

Mgr. Marián Gašaj

mob.:+421 903 153 305

mail:marian.gasaj [zavináč]ku.sk

 

kascakova

Sekretariát katedry

Mgr. Dana Kaščáková

mob.:+421 918 722 183
mail:dana.kascakova[zavináč]ku.sk

 

 
Profesor prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Docenti

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc.

doc. MUDR. Ján Lepej, Csc.
doc. MUDr.
Pavol Dubinský, PhD.

Odborní asistenti

MUDr. Emil Tvrdík, PhD.
Ing.
Lukáš Zachar, PhD.

Asistenti

MUDr. Helena Česáková
MUDr.
Ján Kodaj

Mgr. Marián Gašaj

Lektori Mgr. Anna Kodajová
Mgr.
Katarína Palugová
Mgr.
Elenóra Zamkovská
Externí spolupracovníci

prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.
prof. MUDr. Ján Ružička, DrSc.
doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
MUDr. Peter Vaněk
MUDr. Magda Stranovká
RNDr. Iveta Chalachánová
Ing. Peter Valko
MUDr. Jaroslav Fabčin, PhD.
MUDr. Libor Danihel, PhD.
MUDr. Ľubomír Miština, CSc.
MUDr. Hubert Poláček, CSc.
MUDr. Roman Podoba, PhD.
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
MUDr. Ján Straka, PhD.

 

 pdf Dokumenty: 

Výročná správa Katedry rádiologickej techniky 2018

Výročná správa Katedry rádiologickej techniky 2017

Výročná správa Katedry rádiologickej techniky 2016

Výročná správa Katedry rádiologickej techniky 2015
Výročná správa Katedry rádiologickej techniky 2014

 

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp