Informácie sú dostupné na univerzitnej stránke o medzinárodných vzťahoch

 

Hodnotenie mobilít študentami:

ERAZMUS+ stáž, leto 2018, FN MOTOL, PRAHA 2

ERAZMUS+ stáž, leto 2018, FN MOTOL, PRAHA 1

ERAZMUS+ stáž, leto 2018, Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, ČR

ERAZMUS+ stáž, leto 2018, Krajská nemocnice T.Bati, Zlín, ČR 2

ERAZMUS+ štúdium, letný semester 2017/2018, Ostravská Univerzita, Lekárska Fakulta, odbor RAT

ERAZMUS+ štúdium, letný semester 2017/2018, Ostravská Univerzita, Lekárska Fakulta, odbor RAT MS

ERAZMUS+ štúdium, zimný semester 2017/2018, Rijeka, Chorvátsko, odbor FYZ AD

ERAZMUS+ štúdium, zimný semester 2017/2018, Rijeka, Chorvátsko, odbor FYZ SH

ERAZMUS+štúdium, LS 2017/2018 Jihočeská Univerzita, Zdravotne sociální fakulta, České Budejovice, odbor OSE

Erazmus+ štúdium, letný semester 2017/2018 Jihočeská Univerzita, Zdravotne sociální fakulta, České Budejovice-AK

Erazmus+ štúdium, letný semester 2017/2018, Ostravská Univerzita, Lekárska Fakulta-AT

Erazmus+ štúdium, letný semester 2017/2018, Ostravská Univerzita, Lekárska Fakulta-MS

Erazmus+ štúdium, zimný semester 2017/2018, University of Rijeka, Chorvátsko-AD

Erazmus+ štúdium, zimný semester 2017/2018, University of Rijeka, Chorvátsko-HS

Erazmus+ štúdium, leto 2017 Nemocnica Motol Praha, oddelenie urgentného príjmu-BŠ

Erazmus+ štúdium, zimný semester 2017/2018 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií-DO

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp