Predseda   Prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
Členovia  

Ing. Mgr. Imrich Andrási
MUDr. Ľubomír Benčo, PhD.
MUDr. Marián Berešík, PhD.
Doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

Mgr. Marián Gašaj
Doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

MUDr. Ján Kodaj

MUDr. Vilian Kubas, PhD.

PhDr. Iveta Kurová

Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.

Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

Doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD.

Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

MUDr. Mgr. Ľubomír Michňa

Doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD.
MUDr. Juraj Ondrejka, PhD.
Doc. Dr. Ján Antoni Rutowski, PhD.
Doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.
Doc. PhDr. Viera Simočková, PhD.
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD.
MUDr. Jaromír Tupý, PhD.
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.

Externí členovia  

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.
Prof. zw.dr. hab. n. med. Stanislav Gluszek
MUDr. Ján Hruška, PhD.
Prof. PhDr. Darja Jarošová, PhD.
Doc. MUDr. Otakar Kraft, PhD.
Mgr. Anna Krátká, PhD.
Prof. ThDr. Jozef Kutarňa, PhD.
MUDr. Ladislav Ninis
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

     

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp