Vedenie FZ žiada pedagógov i študentov, aby dodržiavali tento platný rozvrh hodín ZS AR 2018

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník 3.ročník
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Rádiologická technika, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Fyzioterapia, magisterké štúdium - 1.ročník - 2.ročník

Fyzioterapia, doktoradské štúdium - 1.ročník - 2.ročník

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, externá forma - 1.ročník

RH ZS AR 2018/2019 grafický pohľad - RH ZS AR 2018/2019 

RH využíva: skratky pedagógov , skratky predmetov ,   . * .

Vysvetlivky k RH: vrchný riadok = nepárny týždeň, spodný riadok = párny týždeň, "dvojriadok =NT/PT, skupiny "

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

b dod 2019

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta