Oše - Teoretická časť - Predmety - Obhajoba BP

Urgentná zdravotná starostlivosť - Teoretická časť: 21.05.2019, 22.05.2019

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - Teoretická časť

Ošetrovateľstvo - Praktická časť štátnej skúšky - Doliečovacie - Chirurgia - Vnútorné l.

Urgentná zdravotná starostlivosť – Praktická časť

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - Praktická časť

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp