Bakalárske študijné programy

  denná forma

Fyzioterapia
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ošetrovateľstvo
Rádiologická technika
Urgentná zdravotná starostlivosť
Verejné zdravotníctvo

  externá forma

Ošetrovateľstvo

Magistreské študijné programy

  denná forma

Fyzioterapia

Doktorandské študijné programy

  denná forma

Fyzioterapia

 

 

Viac informácií o štúdiu v brožúre (viď. obsah na konci brožúry).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2