Bakalárske študijné programy:
Fyzioterapia - denná forma
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - denná forma
Ošetrovateľstvo - denná forma
Ošetrovateľstvo - externá forma
Rádiologická technika - denná forma
Urgentná zdravotná starostlivosť - denná forma
Verejné zdravotníctvo - denná forma
Magisterské študijné programy :
Fyzioterapia - denná forma
Doktorandské študijné programy:
Fyzioterapia - denná forma

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler priznáva právo vysokej školy KU v Ružomberku Fakulte zdravotníctva


Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp