Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium -1ročník-2 ročník-3 ročník
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium -1ročník-2ročník-3ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium -1ročník2ročník-3ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium -1ročník-2ročník-3ročník
Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium -1ročník-2ročník-3ročník
Rádiologická technika, bakalárske štúdium -1ročník2ročník-3ročník

RH využíva: skratky pedagógovskratky predmetov, vrchný riadok párny týždeň, spodný- nepárny t.

FZ upozorňuje pedagógov i študentov aby sa riadili aktuálnym RH na stránke FZ

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp