Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:
• 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• vedúca/vedúci Katedry rádiologickej techniky FZ KU

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa:
•    1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:
• 2 funkčné miesta profesora v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
• 2 funkčné miesta docentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 5 funkčných miest docentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 3 pracovné miesta asistentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa a funkcie:

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zs baner

zdravie a zivot nf baner