Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa:
•    1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:
• 2 funkčné miesta profesora v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
• 2 funkčné miesta docentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 5 funkčných miest docentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
• 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.8 rádiologická technika
• 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
• 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
• 3 pracovné miesta asistentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa a funkcie:

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN vyhlasuje výberové konanie na  obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii:
•    prednosta Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP-FN a FZ KU  
•    prednosta Ústavu klinickej mikrobiológie ÚVN SNP-FN a FZ KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp