kuAkreditačná komisia (AK), poradný orgán vlády Slovenskej republiky, na svojom 99. zasadnutí v dňoch 24. - 25. januára 2017 v Bratislave prijala uznesenie č. 99.6.3a, v ktorom konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 (výstupy študentov na doktorandskom stupni) z komplexnej akreditácie. AK preto odporúča Ministerstvu školstva ponechať doterajšie začlenenie Katolíckej univerzity medzi univerzitnými vysokými školami. 

 

Uzneseniu predchádzala kontrola dočasnej pracovnej skupina AK pod vedením jej predsedu Ľubora Fišeru, ktorú na KU vykonala 18. januára 2017. Pracovná skupina overila prijaté opatrenia vyplývajúce z komplexnej akreditácie v rámci návrhu začlenenia KU.

 

Rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab reagoval na rozhodnutie AK slovami: „Pozitívne hodnotenie je výsledkom prijatých opatrení, ktoré vedenie KU v spoločnom úsilí s fakultami postupnými krokmi realizovalo a naďalej realizuje. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Je to dôležité uistenie aj pre študentov a budúcich záujemcov, že KU ponúka kvalitné vzdelanie a zázemie. Potvrdzuje sa, že ideme správnym smerom.“

 

Pri hodnotení komplexnej akreditácie v roku 2015 KU splnila dve z troch požadovaných kritérií. Od splnenia tretieho kritéria ju vtedy delili len necelé 3%, keď KU dosiahla v doktorandských výstupoch 57,14%, pričom potrebných bolo minimálne 60%. V terajšej správe z januára 2017, za ktorú hlasovalo všetkých 19 prítomných členov AK, dočasná pracovná skupina konštatuje, že KU po predložení nových výstupov dosahuje 71,4 % požadovaných výstupov.

 

detimikulasPre Fakultu zdravotníctva KU je už niekoľkoročnou tradíciou príprava Mikulášskej besiedky pre pacientov Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok- FN a klientov Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. 6., 7. decembra 2016 „navštívil“ Mikuláš so svojimi pomocníkmi detskú, onkologickú kliniku, doliečovacie oddelenie a klientov Trojlístka.

20161125 141334V priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 25. novembra 2016 uskutočnil celoslovenský seminár, ktorého nosnou témou bola „Kvalita života ženy v menopauzálnom období.“ Organizátori vzdelávacej aktivity boli združenie Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska (IPASK), Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU).  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa do prípravy seminára zapojila v rámci projektu KEGA č. 029KU-4/2016 Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien, ktorého hlavným riešiteľom je doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. spolu s niekoľkými pedagógmi FZ KU.   
Cieľom podujatia bola výmena skúseností a získanie nových poznatkov týkajúcich sa starostlivosti o ženu v období klimaktéria. Na podujatí odznelo 13 prednášok, počas ktorých sa odborníci snažili priblížili starostlivosť o ženu z rôznych aspektov  a poukázali na dôležité fakty, spojené s ukončením reprodukčného veku žien.

sksapaFakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Katedru ošetrovateľstva 22. novembra 2016 navštívila špecialistka pre hodnotenie sústavného vzdelávania Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Mgr. Jana Slováková, PhD., ktorá študentom tretieho ročníka prezentovala interaktívnu prednášku s názvom: „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek- vzdelávanie, členstvo a registrácia“. Prednáška bola zameraná na charakteristiku stavovskej organizácie SK SaPA, legislatívne normy a ich novelizáciu, hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, licencie, etickú spôsobilosť, členstvo SK SaPA v medzinárodných asociáciách sestier a pôrodných asistentiek, publikovanie v odborných časopisoch, účasť na vzdelávacích aktivitách a pod. Mgr. Jana Slováková, PhD. tiež informovala o internetovej stránke SK SaPA. Príspevok bol obohatený o príklady z klinickej ošetrovateľskej praxe a o diskusiu so študentmi.

žilové vstupy prahaV súčasnosti už snáď v našich zdravotníckych zariadeniach ani neexistuje pacient, ktorý by nemal zavedený nejaký žilový vstup. Účelom jeho zavedenia sú odbery krvi, ako aj rôzne diagnostické či terapeutické výkony. Tradične sa využíva periférna kanyla pre zavedenie do periférnych žíl a centrálny venózny katéter pri nutnosti vstupu do centrálneho žilového systému. V posledných rokoch sa vďaka pokrokom v technológii výroby katétrov a kanýl, ako aj využitia sonografie začínajú vo svete stále viac používať tzv. midline katétre a hlavne periférne zavedené centrálne katétre. Dochádza tak k rozšíreniu spektra žilových vstupov, preto je nevyhnutné, aby sa aj sestry v tejto problematike vzdelávali z hľadiska najnovších poznatkov.

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

2020 21 prijimacie konanie baner

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner