klimaktFakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 4. októbra 2018 vo svojich priestoroch privítala účastníkov vedeckej konferencie s názvom „Problémy žien v klimaktériu“. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku podujatie zorganizovala v rámci projektu FZ KU KEGA č. 029KU-4/2016 s názvom: Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien. Spoluorganizátorom konferencie bola Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a mesto Ružomberok. Vedeckými garantmi konferencie boli doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH. a PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

Na konferenciu prijali pozvanie prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva, MUDr. Jaromír Tupý, PhD., prodekan pre vedu a výskum, PaeDr. RNDr. Mária Nováková, PhD., prodekanka pre mobility a kvalitu, MUDr. Karol Javorka, PhD. poslanec mestského zastupiteľstva a vyššieho územného celku Žilinského kraja, ktorí sa v úvode konferencie prihovorili účastníkom.

k pece1V dňoch 9. a 10. októbra 2018 usporiadal PAHOP (Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče) Uherské Hradiště a Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tretí ročník konferencie Paliativní a hospicová péče s podtémouOd katedry k lůžku“.

Spoluorganizátorom konferencie bola aj Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorú na konferencii zastupovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Stojanovho gymnázia na Velehrade, kde prítomní účastníci mali možnosť spoznať krásy tohto mystického miesta.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 175 odborníkov z praxe, ale aj akademických pracovníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov budúcich zdravotníkov, ktorí sa na svoju profesiu ešte len pripravujú.

V úvode konferencie všetkých prítomných pozdravila Michaela Blahová, členka zastupiteľstva Zlínskeho kraja; Anežka Lengálová, dekanka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; Helena Schwarczová, riaditeľka PAHOP a Helena Kadučáková z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Cieľom konferencie bolo prepojiť v čo najväčšej miere teóriu s praxou. Preto aj počas dvoch dní zazneli kvalitné príspevky zamerané na paliatívnu starostlivosť, ktoré mali jednak formu štúdie, výskumu/prieskumu či skúsenosti z praxe, ktoré boli obzvlášť cenné. Veľkým obohatením boli príspevky pani Janet J Nadicksbernd z Veľkej Británie.

 

www.t2.sk 09Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 20. 9. 2018 privítala účastníkov 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina – Zdravie – Choroba. Spoluorganizátormi konferencie boli zahraničné inštitúcie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií;  Universytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wroclawiu, Wydział Nauk o Zdrowiu; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Vedeckým garantom konferencie bola doc. PhDr., Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

Konferenciu otvorila a  účastníkov privítala PhDr. Marcela Ižová PhD., tajomníčka Katedry ošetrovateľstva FZ KU. Pozvanie na konferenciu prijali a v úvode konferencie sa prihovorili: rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prodekan pre vedu a výskum FZ KU MUDr. Jaromír Tupý, PhD. a zástupcovia partnerských inštitúcií.

Program konferencie RZCH 2018

 

Organizátori:rodina

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Invite you to participate in the International Scientific Conference

 

20. september 2018 - FZ KU Ružomberok, Nám. A. Hlinku 60

 

Pozvánka na konferenciu RZCH             Záväzná prihláška na konferenciu RZCH

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

2020 21 prijimacie konanie baner

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner