žilové vstupy prahaV súčasnosti už snáď v našich zdravotníckych zariadeniach ani neexistuje pacient, ktorý by nemal zavedený nejaký žilový vstup. Účelom jeho zavedenia sú odbery krvi, ako aj rôzne diagnostické či terapeutické výkony. Tradične sa využíva periférna kanyla pre zavedenie do periférnych žíl a centrálny venózny katéter pri nutnosti vstupu do centrálneho žilového systému. V posledných rokoch sa vďaka pokrokom v technológii výroby katétrov a kanýl, ako aj využitia sonografie začínajú vo svete stále viac používať tzv. midline katétre a hlavne periférne zavedené centrálne katétre. Dochádza tak k rozšíreniu spektra žilových vstupov, preto je nevyhnutné, aby sa aj sestry v tejto problematike vzdelávali z hľadiska najnovších poznatkov.

otvorenie rzdV dňoch 10 - 11.11.  2016 sa na pôde Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku uskutočnil 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni.
Organizátori, Fakulta zdravotníctva KU, Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica v Ružomberku, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a Univerzita J. Kochanowskiego v Kielcach privítali 171 odborníkov z domova i zo zahraničia.

sznd

Fakulta zdravotníctva sa aj tento rok zapojila do projektu  Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou kampane  je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

 

víťaziflorenceroka2016Spoločnosť Svet zdravia a. s. v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. ako hlavným partnerom súťaže a Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove – odborným garantom, vyhlásila súťaž, v ktorej si zmerali svoje vedomosti a zručnosti študenti 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo a Diplomovaná všeobecná sestra. Do súťaže sa zapojili aj študentky Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku Mária Hudáčková, Miroslava Labáková a Dominika Švantnerová.
Koncept súťaže bol postavený na troch kolách, pričom prvým bola samotná registrácia do súťaže. V druhom kole bol pre každého súťažiaceho vygenerovaný univerzálny online kvíz, ktorý mal preveriť teoretické poznatky. Po absolvovaní spomínaných kôl sa vyprofilovala TOP 20-ka súťažiacich, ktorí postúpili do záverečnej časti súťaže – bolo ňou trojdňové sústredenie pozostávajúce zo série odborných workshopov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner