Mladá fakulta s dlhodobým zameraním na kvalitu

Katolícka univerzita v Ružomberku bola zriadená k 1. júlu 2000 s dvomi fakultami. Jednou z nich bola práve filozofická, ktorá mala pôvodne 5 katedier. Po viac ako 15 rokoch existencie je z našej fakulty stále mladá, ale predsa skúsená inštitúcia, ktorá má v súčasnosti 9 katedier (katedru anglistiky a amerikanistiky, filozofie, germanistiky, histórie, politológie, psychológie, religionistiky a náboženskej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky) a ponúka množstvo zaujímavých bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov.

 

ligos Na Filozofickej fakulte pôsobí viac ako 50 vysokoškolských učiteľov, pričom väčšina z nich je vo veku medzi 36 až 45 rokov. Fakulta ponúka kvalitné a využiteľné vzdelanie, ktoré vychádza z najnovších poznatkov jednotlivých odborov. Naši zamestnanci sa popri výučbe študentov venujú aj intenzívnej výskumnej práci a výsledky ich úsilia boli už dva roky po sebe ocenené v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). Naša fakulta bola v rokoch 2014 a 2015 druhou najlepšou fakultou v oblasti humanitného vzdelávania a filozofických vied na Slovensku.

 

Najnižšia miera nezamestnanosti absolventov spomedzi filozofických fakúlt

Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry z roku 2015 má práve naša fakulta spomedzi všetkých filozofických fakúlt na Slovensku najnižší podiel nezamestnaných absolventov. Iba 3,4 % našich absolventov z roku 2014 malo problém nájsť si zamestnanie. Znamená to, že naši študenti majú v porovnaní s ostatnými fakultami podobného zamerania výborné uplatnenie.

 

tabulka sv10zdroj: Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015, príloha 

 

Profesionalita a kolegiálny prístup

Na našej fakulte vyučujú odborníci, ktorí sa však snažia o kolegiálny a ľudský prístup k študentom. Študenti sú pre nás partneri, ktorých motivujeme nielen získavať nové vedomosti, ale hlavne rozvíjať svoje zručnosti. Povzbudzujeme ich tiež zapájať sa do rôznych študentských vedeckých aktivít (študentské konferencie) či mimoškolskej činnosti (diskusné kluby, časopis, rádio, televízia, podujatia pre verejnosť). Takmer všetci učitelia na fakulte majú minimálne vedecko-akademickú hodnosť PhD., pričom skoro polovica z nich sú docenti alebo profesori. Na jedného vyučujúceho s PhD. pripadá približne 8 študentov prvého a druhého stupňa, čo zaručuje osobnejší prístup a realizáciu vzdelávania hlavne v menších skupinách, ktoré podporujú diskusiu a tvorivú aktivitu.

 

 img 0925   bez kulan

 

Katolicita otvorená pre dialóg

Katolícka univerzita vysoko oceňuje hodnotu pravdy, čo realizuje vedeckým výskumom a vzdelávaním v rôznych odboroch. Bádanie na našej fakulte sa rozvíja v oblasti humanitných, spoločenských, historických a psychologických vied. Usilujeme sa o etickú zodpovednosť, o dialóg medzi rozumom a vierou, medzi kresťanským myslením a modernými vedami. Univerzitný svet je prirodzeným prostredím na spoluprácu s inými akademickými a spoločenskými inštitúciami. Naša fakulta spolupracuje na národnej i medzinárodnej úrovni vo výskumných grantoch, podporuje stáže študentov i pedagógov v zahraničí. Súčasťou jej poslania je ekumenický a medzináboženský dialóg a hľadanie ciest k súčasnej spoločnosti a sekulárnej kultúre.

 

file page3

 

Integrálny rozvoj človeka

Filozofická fakulta neponúka iba vzdelávanie v odbore. Za pomoci ďalších organizácií spolupracujúcich v rámci univerzity umožňuje študentom rozvíjať sa v rôznych oblastiach. Pozornosť si zaslúžia tak študentské aktivity ako napr. časopis ZUMAG a PULZ rádio, ale aj podujatia Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka či výstavy a prednášky organizované v Univerzitnej knižnici KU. Okrem toho pôsobí na univerzite Poradenské centrum KU, ktoré ponúka a sprostredkúva kariérové, psychologické, sociálne i právne poradenstvo.

 

radio

 

Špičkové technické vybavenie

Filozofická fakulta ako aj ostatné súčasti univerzity (napr. Univerzitná knižnica), ktoré sa podieľajú na vzdelávaní a rozvoji našich študentov, sú vybavené najmodernejšou technikou. Samozrejmosťou je využívanie dataprojektorov a audiovizuálnej techniky pri výučbe. Naši študenti majú okrem bezdrôtovej internetovej siete k dispozícii počítače v budove fakulty (40 PC staníc) a v knižnici (takmer 400 počítačov). Okrem tohto štandardu treba spomenúť psycholaboratórium, v ktorom sa realizuje časť výučby študentov psychológie, ale tiež mediálne centrum s televíznym a rozhlasovým štúdiom.

 

 10 26

 

Jedinečné kultúrne a prírodné bohatstvo Liptova
Filozofická fakulta KU sídli v Ružomberku, v malebnom údolí rieky Váh, obklopená vrchom Čebrať a hrebeňom Veľkej Fatry. Okolitý Liptov ponúka výborné možnosti pre letnú i zimnú turistiku, lyžovanie, bežkovanie, ale tiež oddych v kúpeľoch či akvaparkoch. Stačí 20 či 30 minútová prechádzka od budovy fakulty a turista sa ocitne v Hrabovskej (lanovka na Malinô Brdo) či Čutkovskej doline. Záujemcovia o historické a kultúrne pamiatky majú možnosť navštíviť Vlkolínec – výnimočná lokalita zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO –, gotický kostolík v Ludrovej, archeoskanzen Havránok či niektoré z ďalších pozoruhodností Liptova.

 

file page5

 

 Foto: Anton Kulan, Marek Hasák, archív FF

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo