O medziodborových študijných programoch, ktoré pribudli do ponuky po poslednej komplexnej akreditácii.

 

  • Čo je nové v ponuke štúdia na FF KU?

Novinkou, ktorá po poslednej akreditácii pribudla k tradične ponúkaným jednoodborovým študijným programom a učiteľským dvojkombináciám je tzv. medziodborové štúdium. V súčasnosti sme jednou z dvoch fakúlt na Slovensku, ktoré ponúkajú tento typ štúdia.

 

  • Čo presne znamená termín medziodborové štúdium?

Ide o štúdium dvoch odborov, pričom pomer obsahu je rovnomerný, takpovediac 50 : 50.

 

studuj dva odbory 2Foto: Anton Kulan

 

  • Čo je výhodou tohto typu štúdia?

Spoločenská prax na rozdiel od vedeckého sveta nie je striktne ohraničená. Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním sú často postavení pred požiadavky, ktoré presahujú limit toho, čo sa naučili v rámci jedného odboru. Medziodborové štúdium je pokusom o hľadanie tematických prienikov medzi jednotlivými vedami, ako je to bežné v praktickom živote.

 

  • Znamená to, že študenti, ktorí uprednostnia štúdium dvoch odborov pred jedným, profilovým odborom, budú lepšie pripravení na prax?

Do veľkej miery možno predpokladať, že áno. V každom prípade budú mať na trhu práce výhodnejšiu pozíciu a možnosť širšieho uplatnenia.

 

  • Nie je štúdium dvoch odborov príliš náročné?

Medziodborové štúdium je organizované tak, aby študentov nezaťažovalo v dvojnásobnej miere. To znamená, že študent medziodborového štúdia získava 60 kreditov za akademický rok, rovnako, ako študenti jedného odboru alebo učiteľských kombinácií.  

 

  • Ako je to možné?

Medziodbory sú kombináciou jadrových predmetov dvoch odborov. Tie sú obohatené o ponuku voliteľných predmetov, ktoré si študent zapisuje podľa vlastných preferencií. Takýmto spôsobom časová dotácia prednášok a seminárov a z toho vyplývajúca náročnosť nepresahuje limit, ktorý je bežný v iných typoch štúdia, či už učiteľského alebo jednoodborového.

 

studuj dva odbory

 Foto: Anton Kulan

 

  • Aké konkrétne medziodborové študijné programy možno študovať na FF KU?

Výhodou medziodborového štúdia u nás je to, že nie fakulta určuje kombinácie, ale študent – záujemca si volí ľubovoľné dva odbory z ponúkaných študijných programov na prvom (bakalárskom) aj druhom (magisterskom) stupni. Viac informácií o aktuálne ponúkaných študijných programoch je na našej webovej stránke, v sekcii uchádzači o štúdium.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo