Anežka Tkáčová, jednoodborová filozofia, mgr. stupeň, absolventka z roku 2013

 

  • Čo Vám dalo štúdium filozofie?

Odvahu si protirečiť a tieto protirečenia rozpustiť – raz zmenou vyjadrovania, inokedy myslenia, či dokonca konania – no ešte častejšie ich skrátka prijať ako holý fakt.

 

  • Rozvíja podľa Vás štúdium filozofie nejaké užitočné zručnosti?img 5614

Tou úplne naj je z môjho pohľadu schopnosť vidieť veci v nečakaných súvislostiach – v koncoch vidieť nové začiatky, v krízach nové príležitosti, v neistote slobodu, v ničnerobení ničnepokazenie, v poloprázdne poloplnosť, v zle nedostatok dobra, vo filozofii pravú podstatu človeka, jeho stratený raj či zasľúbenú zem a pod.

 

  • Je podľa Vás štúdium na našej fakulte niečím špecifické?

Nikdy som po tom zvlášť nepátrala, ale v prípade filozofie na FF KU by to mohla byť orientácia na angloamerickú tradíciu – na objasňovanie pojmov a na štruktúru argumentácie, čím možno protirečenia pomerne rýchlo diagnostikovať, a v tom ideálnom prípade aj odstrániť.

 

  • Čo podľa Vás môžu oceniť študenti našej fakulty?

Priestory školy a knižnice, rôzne akcie, iniciatívy a konferencie na ich pôde, dostupnosť študijných materiálov, erudovanosť a ústretovosť vyučujúcich, ubytovacie a stravovacie zariadenia, diaľkové spojenia, podporu študentských mobilít do zahraničia, ako aj prírodné prostredie v blízkom i vzdialenejšom okolí mesta.

 

  • Na čo by sa podľa Vás mali zamerať študenti filozofie?

Mali by sa predovšetkým zamerať na vnímanie vibrácií vlastnej duše a jej miesta v symfónii jestvujúcna, čoho úspešným predpokladom je zredukovať záplavu informácií na nevyhnutné akademické minimum :).

 

Záver, ktorý u mňa štúdiom filozofie vzišiel, by som zhrnula do vety, že každá etika (teória konania) je vyjadrením určitej epistemológie (teórie poznania) a vytváraním určitej ontológie (teórie bytia). Skrátka, že každý ľudský čin je výsledkom nejakej skúsenosti a stavebným kameňom istého sveta. Nech teda robíme čokoľvek, má to svoje príčiny a následky. Svojím konaním existujúci stav vecí nielen vyznávame, ale aj spolutvoríme. Kritika a požiadavka zmeny zavedených poriadkov tak nutne naráža na kritiku a potrebu zmeny nás samých. A prežívanie vlastnej ohraničenosti nás spätne nabáda k obojstranne výhodnej spolupráci. Zlo, omylnosť, prázdnota a nedokonalosť sa tak stávajú nevyhnutnými predpokladmi vnímania dobra, pravdy, plnosti života a dokonalosti celého univerza. Vedomie toho dáva človeku zvlášť v čase nedorozumení a prehier nesmierny vnútorný pokoj, slobodu, nezlomnosť a dôveru v zmysel existencie každej jednotlivej entity – počnúc nevypovedaným slovom a živým tvorom končiac.

 

Ján Hreško, učiteľstvo filozofie a histórie, mgr. stupeň, absolvent z roku 2015

 

  • Aký má podľa Vás zmysel štúdium filozofie?

Filozofia ma učí premýšľať inak, nepovažovať veci a názory za samozrejmé, ale neustále sa pýtať a byť sebakritický. No najmä životný postoj hľadania pravdy a zmyslu.

 

img 9531 

Rozvíja podľa Vás štúdium filozofie nejaké         užitočné zručnosti?

Kritické a afektívne myslenie, komunikačné zručnosti, čítanie s porozumením, vyjadrenie myšlienok.

 

Odporúčali by ste štúdium na našej fakulte?

Áno, mám veľmi dobrú skúsenosť.

 

  • Kde momentálne pôsobíte? Využívate nejakým spôsobom to, čo ste získali štúdiom filozofie?

Po dokončení magisterského štúdia som šiel na absolventskú prax do Prahy. Stážujem v organizácii, ktorá sa venuje občianskemu vzdelávaniu, konkrétne žiackym parlamentom. Pripravujem sa na doktorandské štúdium filozofie na UK v Prahe.

 

  • Na čo by sa podľa Vás mali zamerať študenti filozofie?

Určite na čítanie filozofických textov, tréning písania, osobné stretnutia a debaty s učiteľmi a spolužiakmi. Ďalej na cudzie jazyky, ktorým by sa na FF KU mohla venovať vyššia pozornosť. No a neutekať hneď z fakulty domov, ale zapojiť sa do univerzitných spoločenstiev.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo