kovacova knihaV roku 2015 Viere Kováčovej, pracovníčke Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU, vyšla monografia, v ktorej svoju bádateľskú pozornosť upriamila na problematiku reliktných vývinových javov, ktoré sa ako cenné svedectvo staršieho stavu vývinu slovenského jazyka dodnes udržiavajú v nárečiach.

Viera Kováčová: Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína). Ružomberok: Verbum, 2015, 174 s., ISBN 978-80-561-0205-3.

Monografia sa zameriava na vybrané archaické javy hláskoslovného a morfologického charakteru zachované v slovenských nárečiach (konsonantická mäkkostná korelácia, bilabiálne ǔ, slovesná prípona -u v 1. os. sg., duálové relikty na príklade inštrumentálovej plurálovej prípony -oma).  Archaizmy sa v práci  predstavujú z dvoch hľadísk: v tom prvom vystupujú ako relikt staršieho vývinového stavu slovenčiny, v tom druhom ako prirodzená, živá a funkčná súčasť konkrétneho nárečového systému. Keďže kľúčový termín pre danú prácu predstavuje termín archaizmus, kapitolám s obsahovým zacielením na vybrané archaické javy predchádza osobitná časť práce sústredená na otvorené otázky terminologického a definičného charakteru: v ich rámci sa špecifická pozornosť venuje otázke pojmovej premenlivosti termínu archaizmus, s ktorou sa môžeme stretnúť v historickolingvistických a dialektologických prácach, ktoré integruje spoločné východisko ich vedeckého záujmu: nárečia.

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo