Vychádzajúc z doterajších skúseností, ale aj z identity FF KU ako humanitne orientovanej fakulty s konfesijným zameraním, sa FF KU rozhodla založiť Klub absolventov ako štruktúru podporujúcu dlhodobé vzťahy, vzájomnú pomoc v raste ku kvalite života a vzdelávania, čo najužšie spojenie s praxou, ale aj celoživotnú formáciu rozumu a srdca, ktorá presahuje čisto utilitárne chápanie poslania univerzity. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá nadväzuje na jedinečné skúsenosti z čias vysokoškolského štúdia a pokračuje vo vzájomnom zdieľaní a odovzdávaní skúseností aj v podmienkach výziev ďalších fáz života.

Myšlienka založiť Klub absolventov pri FF KU dozrievala viac rokov aj vďaka doterajším stretnutiam s absolventmi, ktorí po ukončení štúdia zostali v neformálnom kontakte so svojimi vyučujúcimi, spolužiakmi, so svojou Alma Mater. Viacero katedier FF KU organizovalo podujatia, ktoré sa zameriavali na absolventov ako na cieľovú skupinu. Výberovo možno uviesť napríklad Katedru psychológie s ponukou Alumni konferencie alebo literárne podujatie Túry do textúry organizované Katedrou slovenského jazyka a literatúry, ktoré okrem študentov dlhodobo priťahuje aj absolventov slovakistiky.

Sme si vedomí, že nie je jednoduché nájsť spôsoby na spájanie ľudí, ktorí sú roztrúsení v rôznych regiónoch Slovenska, ale i v zahraničí. Zároveň sme presvedčení o platnosti výroku: kde je vôľa, je aj cesta. V tomto zmysle s vierou v zmysluplnosť takéhoto podujatia pozývame našich absolventov, ktorí sa aj s odstupom času hlásia k svojej Alma mater, aby participovali na členstve v Klube absolventov FF KU.

Prihlásiť sa je možné jednoduchým spôsobom, vyplnením elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na webovom sídle FF KU v Ružomberku. Ako pomoc v profesijnom i ľudskom raste FF KU pripravila pre svojich absolventov rôznorodú paletu podujatí, služieb a benefitov, ktoré ako členovia Klubu absolventov môžu využívať. Viac informácií nájdete v sekcii KLUB ABSOLVENTOV na stánke fakulty alebo na facebooku klubu absolventov.

vedenie FF KU v Ružomberku

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo