img 3255Na pozvanie CLAYSS (Centro Latinamaricano de aprendizaje y servicio solidario = Latinsko Americké centrum pre service-learning) sa dekan Filozofickej fakulty Mgr. Marek Babic, PhD. a člen katedry psychológie Mgr. Róbert Ďurka, PhD., zúčastnili na 19. medzinárodnej konferencii o Service-learningu. Konferencia sa uskutočnila 25. a 26. augusta 2016 v Buenos Aires (Argentína) v priestoroch Ponticifia Universidad Catolica Argentina.

 

CLAYSS je občianske združenie, ktoré v Latinskej Amerike pomáha katolíckym univerzitám, školám, študentom a neziskovým organizáciam, ktoré chcú uskutočňovať Service-learning projekty. Je to združenie, ktoré úzko spolupracuje s ministerstvom školstva a je podporované aj pápežom Františkom. Service-learningové aktivity sú rozšírené aj v Severnej Amerike, v Ázii a v Západnej Európe.

 

Podstatu koncepcie Service-learning by sme mohli zhrnúť do 3 bodov:
1. Skutočná a konkrétna služba nie pre komunitu, ale spoločne s komunitou. Poskytnúť to, čo komunita skutočne potrebuje a nie to, čo si myslíme, že potrebuje.
2. Aktívne angažovanie študentov, ktorí realizovanému projektu veria a považujú ho za svoj, čo im umožní učiť sa nie z učiteľom sprostredkovanej, ale z vlastnej skúsenosti.
3. Učitelia počas projektu vedia, čo študenti robia, aké schopnosti si osvoja a akým hodnotám sa naučia.

 

Z projektov v rámci service-learningu profitujú všetky strany, aj spoločnosť/komunita, ale aj študenti, ktorí využijú svoje teoretické znalosti v praxi v prospech komunity, v ktorej žijú. Študenti sa tiež naučia kriticky myslieť, naučia sa pracovať v tíme, nadobudnú rôzne schopnosti a kompetencie. Posilňujú sa tiež vzťahy medzi univerzitami a spoločnosťou v ich okolí.

 

Vybraní členovia FF KU sa v problematike Service-learningu začali vzdelávať v rámci online kurzu.

 

Naše poďakovanie patrí riadiacim členom CLAYSS-u, ktorí finančne podporili našu účasť na konferencii, predovšetkým riaditeľke Maríi Nieves Tapia (na fotke), ale aj nasledujúcim osobám: Enrique Ochoa, Luz Avruj, Alejandra Herrero, Candelaria Ferrara, Julieta Caffaratti.

Viac informácií o Service-learningu na pôde FF KU sa dozviete v blízkej budúcnosti.

 

Róbert Ďurka, PhD.

koordinátor Service-Learning na FF KU v Ružomberku

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo